menu
Dr. Katja Berčič
Postdoc, KWARCie since November 2018
Computer Science, FAU Erlangen-Nürnberg

Contact

Email: firstname + “.” + lastname.replace(“č”,”c”) + “@” + fau.de